Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Rejestr zmian

20 listopada 2014 13:01 (Administrator ) Przetargi: POPPPiDM.221A-46/14: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Wybór szkoleniowców...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 listopada 2014 10:56 (Administrator ) Przetargi: POPPPiDM.221A-54/14: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi o charakterze niepriorytetowym:...: Dodanie załącznika [zalaczniki.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 listopada 2014 10:55 (Administrator ) Przetargi: POPPPiDM.221A-54/14: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi o charakterze niepriorytetowym:...: Dodanie załącznika [popppidm221a_54_14_zalaczniki_do_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 listopada 2014 10:55 (Administrator ) Przetargi: POPPPiDM.221A-54/14: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi o charakterze niepriorytetowym:...: Dodanie załącznika [popppidm221a_54_14_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2014 11:34 (Administrator ) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...: Dodanie załącznika [popppidm221a_47_14_zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2014 11:33 (Administrator ) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...: Usunięcie załącznika [popppidm221a_47_14_zawiadomienie_z_dnia_30102014.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2014 11:31 (Administrator ) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...: Dodanie załącznika [popppidm221a_47_14_zalacznik_do_zawiadomienia_z_dnia_30102014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2014 11:31 (Administrator ) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...: Dodanie załącznika [popppidm221a_47_14_zawiadomienie_z_dnia_30102014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2014 11:29 (Administrator ) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2014 11:06 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-50/14 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Zakup artykułów...: Dodanie załącznika [popppidm221a_50_14__zawiadomienie_o_wyborze_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2014 11:05 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-50/14 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Zakup artykułów...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2014 14:54 (Administrator ) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW, ODRZUCENIU OFERT, O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...: Dodanie załącznika [popppidm221a_46_14_zalacznik_nr_1_do_zawiadomienia_z_dnia_28102014.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2014 14:53 (Administrator ) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW, ODRZUCENIU OFERT, O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...: Dodanie załącznika [popppidm221a_46_14_zawiadomienie_o_wykluczeniu_wykonawcow_odrzuceniu_ ofert_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_i_o_uniewaznieniu_postepowan ia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2014 14:53 (Administrator ) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW, ODRZUCENIU OFERT, O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 października 2014 11:05 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-50/14 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup artykułów spożywczych...: Dodanie załącznika [zalaczniki.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 października 2014 11:04 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-50/14 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup artykułów spożywczych...: Dodanie załącznika [popppidm221a50_14__zapytanie_ofertowe__zakup_artykulow_spozywczych_i_ materialow_jednorazowego_uzytku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 października 2014 11:04 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-50/14 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup artykułów spożywczych...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2014 10:06 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-38/14 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Zakup...: Dodanie załącznika [popppidm221a38_14__zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2014 10:06 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-38/14 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Zakup...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2014 09:24 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-38/14 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Zakup artykułów...: Dodanie załącznika [popppidm221a3814__zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2014 09:23 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-38/14 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Zakup artykułów...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2014 15:04 (Administrator ) Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY - POPPPiDM.221A-47/14 - Wybór szkoleniowców -...: Dodanie załącznika [zalaczniki.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2014 15:03 (Administrator ) Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY - POPPPiDM.221A-47/14 - Wybór szkoleniowców -...: Dodanie załącznika [popppidm221a_47_14_siwz__eksperci_sieci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2014 15:02 (Administrator ) Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY - POPPPiDM.221A-47/14 - Wybór szkoleniowców -...: Dodanie załącznika [popppidm221a_47_14_ogloszenie_o_zamowieniu__eskperrci_sieci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2014 15:01 (Administrator ) Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY - POPPPiDM.221A-47/14 - Wybór szkoleniowców -...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2014 13:27 (Administrator ) Przetargi: WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ - POPPPiDM.221A-46/14 - Wybór szkoleniowców...: Dodanie załącznika [popppidm221a_46_14_wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2014 13:26 (Administrator ) Przetargi: WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ - POPPPiDM.221A-46/14 - Wybór szkoleniowców...: Dodanie załącznika [popppidm221a_46_14_wyjasnienie_i_zmiana_tresci_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2014 13:25 (Administrator ) Przetargi: WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ - POPPPiDM.221A-46/14 - Wybór szkoleniowców...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2014 15:29 (Administrator ) Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY - POPPPiDM.221A-46/14 - Wybór szkoleniowców -...: Dodanie załącznika [zalaczniki.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2014 15:29 (Administrator ) Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY - POPPPiDM.221A-46/14 - Wybór szkoleniowców -...: Dodanie załącznika [popppidm221a_46_14_siwz__eksperci_rpw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2014 15:28 (Administrator ) Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY - POPPPiDM.221A-46/14 - Wybór szkoleniowców -...: Dodanie załącznika [popppidm221a_46_14_ogloszenie_o_zamowieniu__eksperci_rpw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2014 15:27 (Administrator ) Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY - POPPPiDM.221A-46/14 - Wybór szkoleniowców -...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2014 15:27 (Administrator ) Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY - POPPPiDM.221A-46/14 - Wybór szkoleniowców -...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2014 07:50 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-38/14 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup artykułów spożywczych...: Dodanie załącznika [formularz_oferty_cenowej.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2014 07:50 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-38/14 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup artykułów spożywczych...: Dodanie załącznika [popppidm221a_38_14__zapytanie_ofertowe__zakup_artykulow_spozywczych_i _materialow_jednorazowego_uzytku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2014 07:49 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-38/14 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup artykułów spożywczych...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2014 09:05 (Administrator ) Przetargi: BADANIE RYNKU - POPPPiDM.221A-47/14 - Wybór szkoleniowców - ekspertów...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2014 09:05 (Administrator ) Przetargi: BADANIE RYNKU - POPPPiDM.221A-47/14 - Wybór szkoleniowców - ekspertów...: Dodanie załącznika [popppidm221a_47_14__badanie_rynku__szkoleniowcy__eksperci_sieci_wspol pracy_i_samoksztalcenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2014 09:04 (Administrator ) Przetargi: BADANIE RYNKU - POPPPiDM.221A-47/14 - Wybór szkoleniowców - ekspertów...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2014 11:29 (Administrator ) Przetargi: BADANIE RYNKU - POPPPiDM.221A-46/14 - Wybór szkoleniowców - ekspertów...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2014 11:28 (Administrator ) Przetargi: BADANIE RYNKU - POPPPiDM.221A-46/14 - Wybór szkoleniowców - ekspertów...: Dodanie załącznika [popppidm221a4614_badanie_rynku__szkoleniowcy__eksperci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2014 11:28 (Administrator ) Przetargi: BADANIE RYNKU - POPPPiDM.221A-46/14 - Wybór szkoleniowców - ekspertów...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2014 09:45 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-38/14 - BADANIE RYNKU - Zakup artykułów spożywczych i materiałów...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy__niewiazaca_oferta_cenowa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2014 09:45 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-38/14 - BADANIE RYNKU - Zakup artykułów spożywczych i materiałów...: Dodanie załącznika [popppidm221a_38_14_badanie_rynku_zakup_artykulow_spozywczych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2014 09:44 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-38/14 - BADANIE RYNKU - Zakup artykułów spożywczych i materiałów...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy__niewiazaca_oferta_cenowa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2014 09:43 (Administrator ) Aktualności: POPPPiDM.221A-38/14 - BADANIE RYNKU - Zakup artykułów spożywczych i materiałów...: Dodanie załącznika [popppidm221a_38_14__badanie_rynku__zakup_artykulow_spozywczych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2014 14:40 (Administrator ) Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - POPPPiDM.221A-36/14: Pełnienie funkcji...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__popppidm_221a_36_14.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 14034
Realizacja: IDcom.pl