Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
http://popppidm.bipstrona.pl

Statystyki

Dane główne 55512
Rejestr zmian 14070
Statystyka 5914
Redakcja biuletynu 3156
Przetargi: POPPPiDM.221A-14/15: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przeprowadzenie... 1349
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia... 1257
Przetargi: Remont pomieszczeń poddasza 1225
Statut: Statut Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 1166
Statut: Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach 1128
Przetargi: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju... 1118
Aktualności: Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego... 1005
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia... 931
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY – Przeprowadzenie i organizacja warsztatu szkoleniowego... 928
Przetargi: Sprzedaż i sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych, w ramach realizacji... 922
Przetargi: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju... 917
Aktualności: Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego... 904
Aktualności: Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego... 884
Aktualności: Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego... 869
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia... 835
Aktualności: Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego... 830
Przetargi: Wyjaśnienie treści SIWZ – POPPPiDM.221A-4/14 815
Przetargi: Zaproszenie do składania niewiążących ofert cenowych – dot. przeprowadzenia... 803
Przetargi: POPPPiDM.221A-2/15 - BADANIE RYNKU: Przeprowadzenie i organizacja warsztatu... 799
Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. wyboru szkoleniowców... 794
Aktualności: Zapytanie ofertowe. Dostawa tablicy interaktywnej. POPPPiDM.221A-22/14.... 789
Przetargi: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy... 789
Aktualności: Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego... 787
Aktualności: Informacja o wynikach naboru - koordynator projektu 778
Przetargi: POPPPiDM.221A-2/15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przeprowadzenie i organizacja... 774
Aktualności: Informacja o wynikach naboru - menadżer projektu 766
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze oferty - remont pomieszczeń poddasza 765
Aktualności: Zapytanie ofertowe – dostawa pamięci przenośnej USB (pendrive) – POPPPiDM.221A-5/14... 764
Przetargi: Wyjaśnienie treści SIWZ - dot. "Wyboru szkoleniowców - ekspertów do... 756
Aktualności: Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego... 754
Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi (POPPPiDM.221A-4/14) 754
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze ofert i o unieważnieniu postępowania. - dot. wyboru... 750
Przetargi: Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ – POPPPiDM.221A-4/14 749
Aktualności: Informacja o wynikach I etapu - menadżer projektu 748
Przetargi: Przetarg nieograniczony: Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych... 748
Aktualności: Informacja o wynikach I etapu - specjalista ds. kadr i płac 745
Aktualności: Informacja o wynikach naboru - specjalista ds. kadr i płac 742
Aktualności: Informacja o wynikach I etapu - asystent koordynatora projektu 730
Aktualności: Ogłoszenie o wyborze oferty - specjalista ds. zamówień publicznych 718
Przetargi: Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ POPPPiDM.221A-4/14 708
Aktualności: Informacja o wynikach naboru - asystent koordynatora projektu 707
Przetargi: Wyjaśnienie i zmiana SIWZ - dot. "Wyboru szkoleniowców - ekspertów do... 704
Aktualności: Informacja o wynikach I etapu - koordynator projektu 702
Aktualności: Zapytanie ofertowe - dot. dostawy materiałów promocyjnych w ramach projektu... 699
Aktualności: Informacja o wynikach 1 etapu - asystent koordynatora projektu 684