Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POPPPiDM.221A-2/15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przeprowadzenie i organizacja warsztatu szkoleniowego.

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-2/15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi o charakterze niepri

POPPPiDM.221A-54/14: ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW, ODRZUCENIU OFERT I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-54/14 ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW, ODRZUCENIU OFERT I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: