Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Przeprowadzenie i organizacja warsztatu szkoleniowego na temat „Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie” obejmująca usługi edukacyjne (szkoleniowe), hotelowe i gastronomiczne w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”

Projekt "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Społecznego. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Znak sprawy: POPPP

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim".

Projekt "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Znak sprawy: POPP