Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia

Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNBEGO

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)

Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIU ZAMÓW

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia

Projekt pn. „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.