Przetargi

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)

 

 


Projekt  pn. „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-28/13

 

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)  

pn. „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)  

pn. „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 

Data zamieszczenia: 26.08.2013

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  80.00.00.00-4,  80.52.10.00-2

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno –Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w budynku przy ul. Targowej 1, w sekretariacie w terminie do dnia 06.09.2013r. do godz. 9.00 . Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.00. 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2013 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1176
27 sierpnia 2013 11:33 (Administrator ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 12:40 (Administrator ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 12:39 (Administrator ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)