Przetargi

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia


Projekt  pn. „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-29/13

 

Pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia w ramach realizacji projektu            

pn. „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.

Pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia

pn. „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 

Data zamieszczenia: 26.08.2013

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4.                   

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno –Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w budynku przy ul. Targowej 1, w sekretariacie w terminie do dnia 06.09.2013r. do godz. 12.00. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.00.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2013 12:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 850
27 sierpnia 2013 11:30 (Administrator ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 sierpnia 2013 11:29 (Administrator ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 13:05 (Administrator ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)