Przetargi

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)

Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNBEGO

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-36/13

 

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”.

Data zamieszczenia: 13.09.2013r.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w budynku przy ulicy Targowej 1 w sekretariacie w terminie do dnia 23.09.2013r. do godziny 9.00. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2013 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 973
18 września 2013 14:15 (Administrator ) - Usunięcie załącznika [zalaczniki.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2013 15:07 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zalaczniki.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2013 15:06 (Administrator ) - Dodanie załącznika [sore_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)