Przetargi

Sprzedaż i sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych, w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-50/13

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego
w Polkowicach


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.

Sprzedaż i sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych, w ramach realizacji projektu
„Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”
współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w budynku przy ulicy Targowej 1 w sekretariacie
w terminie do dnia 21.10.2013r. do godziny 8.00. Oferty można składać od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2013 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 986
07 listopada 2013 15:30 (Administrator ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2013 13:00 (Administrator ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2013 12:51 (Administrator ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)