Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim"


Projekt "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Znak sprawy: POPPPiDM.221A-63/13
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
i Doradztwa Metodycznego
 w PolkowicachOGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.
Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia
nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne)
dla uczestników projektu "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli

w powiecie polkowickim" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w budynku przy ulicy Targowej 1 w sekretariacie 
w terminie do dnia 19.12.2013r. do godziny 8.00. Oferty można składać od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2013 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1338
11 grudnia 2013 14:40 (Administrator ) - Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2013 14:40 (Administrator ) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2013 14:39 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)