Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim".

Projekt "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Znak sprawy: POPPPiDM.221A-70/13
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
i Doradztwa Metodycznego
 w PolkowicachOGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.
Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia
nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli  w powiecie polkowickim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 


 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w budynku przy ulicy Targowej 1 w sekretariacie 
w terminie do dnia 10.01.2014r. do godziny 14.00. Oferty można składać od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2013 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 982
31 grudnia 2013 12:12 (Administrator ) - Dodanie załącznika [siwz_31122013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2013 12:12 (Administrator ) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2013 12:11 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)