Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Przeprowadzenie i organizacja warsztatu szkoleniowego na temat „Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie” obejmująca usługi edukacyjne (szkoleniowe), hotelowe i gastronomiczne w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”

Projekt "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
i Doradztwa Metodycznego w PolkowicachOGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.

Przeprowadzenie i organizacja warsztatu szkoleniowego na temat „Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie”, obejmująca usługi edukacyjne (szkoleniowe), hotelowe i gastronomiczne
w ramach realizacji projektu "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 


 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4; 55.30.00.00-3; 55.10.00.00-1
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w budynku przy ulicy Targowej 1 w sekretariacie w terminie do dnia 14.02.2014r. do godziny 8.00. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2014 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1001
06 lutego 2014 14:54 (Administrator ) - Dodanie załącznika [siwz_popppidm221a4_14.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2014 14:54 (Administrator ) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu_popppidm221a4_14.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2014 14:54 (Administrator ) - Usunięcie załącznika [siwz_popppidm221a4_14.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)